W ubiegłą środę, 19 kwietnia 2023 r., w naszej szkole odbył się Dzień Nowoczesności. W organizowanej przez Samorząd Uczniowski akcji wzięło udział wielu uczniów. Wydarzenie polegało na tym, by w miarę możliwości zastąpić papierowe zeszyty i podręczniki sprzętami elektronicznymi. Wśród naszych uczniów szczególnie duże wzięcie miały laptopy, które podczas przerwy posłużyły nawet jako środek do integracji podczas wspólnych rozgrywek. Sikorski to szkoła, w której szanujemy i rozumiemy realia XXI w., do których nie tylko się dostosowujemy, ale jak widać wychodzimy im naprzeciw!