W ramach współpracy naszego liceum z UPH w Siedlcach, klasa 3b o profilu humanistycznym uczestniczyła w lekcji akademickiej przeprowadzonej przez pracownika tej uczelni, dr hab. Romana Bobryka. Lekcja dotyczyła poezji K. K. Baczyńskiego. Uczennice, wspólnie z prowadzącym, analizowały i interpretowały wiersz „Z głową na karabinie”, w którym czas wojny został zestawiony z pięknem przyrody. Poeta należał do Pokolenia Kolumbów. Jako, że Pokolenie Kolumbów zmuszone było zapomnieć o pięknym świecie, pełnym wartości, miłosnych uniesień, w poezji Baczyńskiego jawi się on jako arkadia, świat niedostępny – jedynie przeczuwany, do którego się tęskni. Panu Romanowi Bobrykowi serdecznie dziękujemy za interesującą lekcję i zapraszamy na kolejne zajęcia w przyszłym roku szkolnym.