We wtorek 23 maja 2023 roku  klasy II i III  wzięły udział  w programie profilaktycznym  „ NOE”  realizowanym przez  Ośrodek  Profilaktyki  i Terapii  Uzależnień w Bogucinie.

 Celem  spotkania było przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, miał  on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Licealiści mieli  możliwość pogłębić  wiedzę  na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.

PROGRAM SKŁADAŁ SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

  • Część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i  korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia
  • Część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.

Część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.