Przed wyjazdem do Grecji uczestnicy projektu Erasmus+ uczęszczali na zajęcia przygotowawcze.  Pierwsze odbyły się warsztaty  z pedagogiem szkolnym Anną Butrym. Zajęcia miały na celu integrację młodzieży m.in. poprzez pracę w grupach.

Część pedagogiczna obejmowała zagadnienia takie jak znalezienie się     w nowym miejscu, dostosowanie się do życia w grupie i zespole, efektywne spędzanie czasu, metody walki ze stresem, a także godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Spotkania obejmowały  zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną,  kulturą zachowania,   istotą konfliktu i sposobami jego rozwiązywania, aklimatyzacją. Prowadzone były z podziałem na dwie  grupy.

Zajęcia z pedagogiem umożliwiły  uczniom wzajemne poznanie się, wzmocniły  poczucie własnej wartości oraz przygotowanie się do dwutygodniowego rozstania z bliskimi. Uczestnikom zostały przedstawione sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zasady i techniki umożliwiające łatwiejszą adaptację w nowym miejscu oraz podstawowe elementy autoprezentacji, która pozwoli im konstruktywnie nawiązywać kontakty z przedstawicielami różnych narodowości.