Nauka w LO SIKORSKIM to nie tylko zajęcia w szkolnych salach. Uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju ciekawych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Jednym z nich jest projekt Erasmus+. Grupa 54 uczniów i 5 pracowników naszej szkoły na przełomie maja i czerwca zrealizowała szkolenie zagraniczne w Grecji 🇬🇷 w ramach projektów nr  2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 oraz 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815. 
💙🤍💙🤍
Podsumowaniem projektu stał się zorganizowany w szkole w dniu 21 września ,,Grecki czwartek”. W jego przygotowanie włączyli się uczniowie biorący udział w projekcie, jak też ich opiekunowie. Społeczność szkolna miała możliwość skosztowania tradycyjnej greckiej sałatki oraz relaksu przy greckich rytmach. 
Wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.
 
Nasze wspomnienia z tegorocznego wyjazdu! Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Jedenasty dzień szkolenie dla nauczycieli w Grecji był poświęcony edukacji globalnej i wielokulturowości, a także umiejętności organizacji międzykulturowych projektów i wymian młodzieżowych. Nauczyciele mieli okazję poznać strategię i metody, które mogą wykorzystać, aby rozwijać u uczniów globalne perspektywy i otwartość na różnorodność kulturową oraz promować zrozumienie i szacunek dla innych kultur. Wspólnie omawiano tematy takie jak migracja, zrównoważony rozwój, równość i sprawiedliwość społeczna, aby nauczyciele mogli być lepiej przygotowani do prowadzenia rozmów na te tematy w klasie. Popołudniowe warsztaty skupiały się na praktycznych aspektach planowania koordynacji i realizacji międzykulturowych projektów i wymian młodzieżowych. Nauczyciele mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami oraz zdobywania wiedzy na temat najlepszych praktyk w organizacji międzykulturowych działań.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Dziewiąty dzień szkolenia dla nauczycieli, którzy przebywają w Grecji na szkoleniu edukacyjnym był poświęcony rozwojowi umiejętności komunikacyjnych oraz wykorzystaniu gier i zabaw szkoleniowych, zabaw edukacyjnych jako narzędzi uczenia się, integracji grupy. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach szkoleniowych, skupiających się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w edukacji nieformalnej. Nauczyciele mieli okazję zgłębić różne techniki i strategie komunikacyjne, które pomogą im skutecznie komunikować się z uczniami poza tradycyjnymi ramami nauczania. Wiedza ta jest kluczowa w budowaniu zaufania i wspieraniu rozwoju uczniów w atmosferze pełnej szacunku i empatii. Grupa uczestniczyła także w warsztatach, podczas których poznawała gry i zabawy edukacyjne jako narzędzia uczenia się, integracji grupy. Nauczyciele mieli okazję doświadczyć, jak gry i zabawy mogą być skutecznym narzędziem w angażowanie uczniów, rozwijaniu umiejętności społecznych i integracji grupy. Warsztaty były pełne interakcji i praktycznych działań, co pozwoliło nauczycielom zdobyć konkretną wiedzę i pomysły na wykorzystanie gier i zabaw w swojej codziennej pracy.                

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Ósmy dzień szkolenia dla nauczycieli w Grecji przyniósł nowe tematy związane z edukacją nieformalną oraz umiejętnościami tworzenia i prowadzenia interaktywnych warsztatów edukacyjnych. Wzięli udział w zajęciach szkoleniowych, umówili definicję, zasady i metody związane z podejściem stosującym element edukacji nieformalnej w codziennej pracy. Nauczyciele mieli okazję poznać różne techniki i narzędzia, które mogą być wykorzystane do wspierania uczniów poza tradycyjnymi ramami nauczania. Edukacja nieformalna stawia na rozwijanie umiejętności praktycznych, samodzielności, inicjatywy u uczniów. Po przerwie grupa uczestniczyła w warsztatach, które skupiały się na tworzeniu i prowadzeniu interaktywnych warsztatów edukacyjnych. Nauczyciele zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia inspirujących i angażujących zajęć, które pobudzają aktywność uczestników i sprzyjają zdobywaniu praktycznych umiejętności. Warsztaty były interaktywne, dając nauczycielom szansę praktycznego działania i dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami z innymi. Ósmy dzień szkolenia dostarczył nauczycielom nowych perspektyw i narzędzi, które mogą wzbogacić ich praktykę nauczania. Dobrze stosowana edukacja nieformalna i interaktywne warsztaty otworzą nowe możliwości w pracy z uczniami, zachęcając ich do kreatywności, samodzielności i współpracy. Po południu nauczyciele uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, podczas których własnoręcznie przygotowywali typowe greckie potrawy pod nadzorem szefa kuchni tawerny greckiej.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Piąty dzień szkolenia dla nauczycieli w Grecji był poświęcony ważnym aspektom edukacji emocjonalnej i społecznej, a także rozwijaniu umiejętności planowania i wdrażania projektów edukacyjnych. Rano uczestnicy wzięli udział w zajęciach szkoleniowych dotyczących edukacji emocjonalnej i społecznej. Temat ten jest niezwykle istotny w dzisiejszym świecie, gdyż nauczyciele odgrywają kluczową rolę, wspierając uczniów w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych, społecznych i radzenia sobie ze stresem. Wykładowcy zaprezentowali praktyczne strategie, narzędzia, które nauczyciele mogą wykorzystać, aby stworzyć przyjazne środowisko klasowe, w którym uczniowie czują się bezpiecznie i zmotywowani do rozwoju. Po krótkiej przerwie grupa przystąpiła do warsztatów, które skupiały się na planowaniu i wdrażaniu projektów edukacyjnych w oparciu o podejście projektowe. Nauczyciele mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego tworzenia i realizacji projektów, które angażują uczniów i integrują różne dziedziny wiedzy. Warsztaty były interaktywne, dając uczestnikom możliwość praktycznego zastosowania nowych umiejętności i wymiany pomysłów z innymi nauczycielami. Po południu odbyły się zajęcia z języka greckiego. Wieczorem grupa miała możliwość odpoczynku i integracji podczas wspólnego spotkania. To była doskonała okazja do dzielenia się doświadczeniami, refleksji nad dotychczasowymi zajęciami i budowania silnych więzi między nauczycielami.                                    

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

08.06.2023r.
 
Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od podróży na ruiny Platamonas Castle. Po dotarciu na miejsce docelowe, zwiedziliśmy jego zakamarki oraz spotkaliśmy kilka egzotycznych zwierząt.
Następnie odbyliśmy zajęcia z Panem Pawłem, na których poznaliśmy wyniki przeprowadzonych wcześniej konkursów:
Fotograficznego, Igrzysk Olimpijskich oraz wyzwania z wczoraj.
Resztę dnia przeznaczyliśmy na pakowanie się oraz pożegnanie się z okolicą.
 
Weronika Jaszczuk kl. 3c
Joanna Oponowicz kl. 3c
Julia Wnuk kl. 3c
Anna Tomaszewska kl. 3c
 
Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektów nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 oraz 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Czwarty dzień szkolenia dla nauczycieli liceum w Grecji był pełen nowoczesnych technologii i innowacyjnych podejść do edukacji. Rano grupa uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych, których tematem było wykorzystanie technologii w edukacji. Dowiedzieli się, między innymi, jak lepiej robić zdjęcia, czym są linie siatki, jak prawidłowo komponować zdjęcia w trybie portretowym, jak ustawiać ostrość. Nauczyciele mieli okazję poznać różnorodne narzędzia, aplikacje i platformy, które mogą wspierać proces nauczania i uczenia się. Zaprezentowane zostały praktyczne zastosowania technologii w klasie pokazując jak mogą one zwiększyć zaangażowanie uczniów, ułatwić i uatrakcyjnić przyswajanie wiedzy. Podczas popołudniowych warsztatów, których celem było tworzenie interaktywnych lekcji on-line i zasobów edukacyjnych nauczyciele odkrywali różne sposoby tworzenia atrakcyjnych materiałów, które angażują uczniów i rozwijają ich umiejętności. Uczestnicy mieli okazję eksperymentować z różnymi multimedialnymi narzędziami i platformami, które mogą urozmaicić proces nauczania i zapewnić interaktywność w klasie.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Dzień rozpoczęliśmy pysznym śniadaniem w hotelu. Po chwili odpoczynku wyruszyliśmy do naszej szkoły partnerskiej aby wręczyć upominki w ramach podziękowania za zajęcia. Następnym punktem wycieczki była wyprawa do Thessaliniki, gdzie odbyła się gra terenowa. Uczniowie wymieniali się gadżetami z miejscowymi oraz robili zdjęcia dziewięciu punktów kontrolnych miasta.
 
Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektów nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 oraz 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Dziś trzeci dzień nauczycieli na wyjeździe edukacyjnym w Grecji! Poranek rozpoczął się od zajęć szkoleniowych, których temat był nurtujący i istotny dla każdego nauczyciela - różnorodność w klasie. Poprzedzono je wykładem poświęconym systemowi edukacji w Grecji. Uczestnicy mieli okazję zgłębić strategie i techniki pracy z uczniami o różnych stylach uczenia się i indywidualnych potrzebach. Przytoczone zostały praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania swoich metod nauczania, aby zapewnić efektywne i inkludujące środowisko edukacyjne. Po przerwie na lunch wszyscy udali się na warsztaty dotyczące rozwoju umiejętności interpersonalnych i budowania pozytywnych relacji z uczniami. Nauczyciele odkrywali różnorodne strategie komunikacyjne i techniki, które pomogą im skuteczniej współpracować i motywować swoich uczniów. Ćwiczenia praktyczne i scenariusze z życia szkoły umożliwiały im praktyczne zastosowanie nowo zdobytych umiejętności. Wieczorem grupa zorganizowała „Wieczór Polski”, aby podzielić się swoją kulturą i tradycją z resztą uczestników. Nauczyciele przygotowali prezentacje, tańce i degustację polskich potraw, co dostarczyło wszystkim nie tylko radości, ale także okazji do lepszego poznania się nawzajem i budowania więzi.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od podróży na pobliski targ, gdzie mieliśmy okazje zakupić tradycyjne greckie produkty takie jak ser feta, oliwki czy chałwę. Później odbyliśmy zajęcia z Panem Pawlem, na których realizowaliśmy rezultaty projektu, a na zakończenie dnia wszyscy świetnie bawiliśmy się na wieczorze greckim, na którym nie zabrakło tradycyjnej greckiej muzyki na żywo, tańca i śpiewu💃
 
Monika Nestoruk 3a
Wiktoria Szczepaniuk 3a
Iga Raczyńska 3a 
Laura Grzeszuk 3a 
Dominika Makaruk 3a
 
Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektów nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 oraz 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+